BEDRIJFSBEËINDIGING WAARONDER WSNP OF FAILLISSEMENT

 

De beëindiging van een bedrijf betekent niet automatisch het opheffen van een schuldsituatie. Voor alle partijen is het belangrijk dat de beëindiging zodanig plaatsvindt, dat met de nog resterende schuldeisers duidelijke afspraken worden gemaakt. Hierbij kunnen wij ondersteunen en begeleiden.

 

Wat betekent dat voor u?

Inzicht in uw administratie en een oplossing voor uw financiële problemen.

Voorkomen van faillissement of WSNP (Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen).

Begeleiding in het doolhof van wettelijke mogelijkheden en regelgeving.

Duidelijkheid met betrekking tot de status van uw bedrijf.

Partner en klankbord voor uw problemen.

 

Sourethweg 1

6422 PC Heerlen

T 045 577 83 10

F 045 577 83 11

E info@philipsstiels.nl

Contactformulier